Algemene voorwaarden van Cottage Centre

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cottage Centre en op elke tot stand gekomen overeenkomst / boeking tussen Cottage Centre en klant.

Aanvraag en boeking


Een aanvraag bij Cottage Centre wordt gezien als een informatie-aanvraag zonder aankoopverplichting. Na akkoord van de klant op de aanvraag, hetzij persoonlijk, telefonisch of per e-mail wordt de aanvraag omgezet in een boeking.
Een boeking is een definitieve overeenkomst tussen Cottage Centre en de klant. Op het moment van boeking, wordt de accommodatie, overtocht en/of verzekering geboekt.

Prijzen


De op de website vermelde prijzen zijn de prijzen vastgesteld voor de betreffende periode.
Cottage Centre behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen met of zonder voorafgaande kennis te wijzigen. Eventuele ernstige koersschommelingen kunnen worden doorberekend.
Kennelijke fouten en vergissingen op de website bindt Cottage Centre niet, noch is Cottage Centre verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Betaling


Op het moment van boeken dient direct een aanbetaling te worden voldaan. Deze aanbetaling bedraagt 30% van het factuurbedrag. De aanbetaling dient binnen 1 week aan Cottage Centre te zijn voldaan. De overige 70% van het factuurbedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek aan Cottage Centre voldaan te zijn.
Bij boekingen met vertrek binnen 8 weken dient het volledige factuurbedrag ineens te worden voldaan binnen 1 week.
Bij boeking worden boekingskosten in rekening gebracht. Deze boekingskosten dienen binnen 1 week aan Cottage Centre te zijn voldaan en zijn als volgt:
 • € 25,- voor verblijf (accommodatie)
 • € 10,- voor ferry-overtochten
 • € 25,- per huisdier (indien toegestaan in de accommodatie)
Bij boeking dienen direct de totale kosten voor de annulerings- en reisverzekering te worden voldaan.

Borgsom


Bij meerdere cottages wordt een borgsom gevraagd. In geval dat er een schadeborg betaalt dient te worden, houdt Cottage Centre dat geld in bewaring totdat de eigenaar akkoord gaat tot terugbetaling. Het bedrag van de borg wordt vermeld op de factuur.
De borg wordt kort na de huurperiode teruggestort, als er geen schade is.
Bij een enkele cottage dient de borg bij aankomst te worden voldaan. Dit zal vooraf vermeld worden.

Wijzigingen en annuleren


Wijzigingen in de reeds gefactureerde reserveringen op aanvraag van de klant worden berekend. De kosten bedragen € 25,- per wijziging.

Reisbescheiden


Nadat het volledige factuurbedrag is voldaan, worden de reisbescheiden toegestuurd. De reisbescheiden bestaan uit de adresgegevens van de cottage, contactpersoon ter plaatse, route en eventuele tickets. De klant dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten.
Indien specifieke reisbescheiden later worden toegestuurd, wordt dit tijdig medegedeeld.

Kortingen / Aanbiedingen


Mogelijke kortingen en aanbiedingen worden op de website weergegeven.

Accommodatie


Cottage Centre: is geen eigenaar van de cottages en moet slechts worden gezien als bemiddelaar. Op de website staat een beschrijving van de cottages inclusief opsomming van de faciliteiten. Het beeldmateriaal is ter indicatie en kan in sommige gevallen enigszins afwijken. Cottage Centre is niet verantwoordelijk als eigenaar kleine wijzigingen, meestal verbeteringen, zonder verwittiging heeft uitgevoerd.
Als door onvoorziene omstandigheden een huis niet beschikbaar is (brand of ziekte of anders) zal Cottage Centre samen met eigenaar zeker voor gelijkwaardige vervanging zorgen of tot terugbetaling overgaan.
  Huurperiodes: lopen van zaterdagmiddag tot zaterdagmorgen, soms vrijdag tot vrijdag. Afwijkende wensen op aanvraag. Gasten kunnen en mogen niet eerder dan verwacht en afgesproken arriveren. Gasten mogen niet met meer personen dan afgesproken arriveren. Eigenaar mag toegang tot zijn huis weigeren. Bij afwijkend en/of ergerlijk gedrag, onheus gebruik of vernieling van de woning mag de eigenaar toegang weigeren.

Vervoer


Voor het vervoer werken wij samen met een andere reisaanbieder. Let bij het vervoer op de volgende regels:
 • Het is in Groot-Brittannië wettelijk niet toegestaan om met een caravan/aanhanger te rijden die langer is dan 7 meter (incl. dissel) of breder dan 2.3 meter. Een caravan/aanhanger meenemen die niet binnen de toegestane afmetingen valt is dus voor eigen risico. Cottage Centre accepteert hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Passage kan niet worden gegarandeerd wanneer de afmetingen van uw voertuig groter blijken te zijn dan bij boeking aangegeven. Schade die hieruit voortvloeit kan niet op Cottage Centre worden verhaald.
 • Voertuigen die commerciële goederen vervoeren worden beschouwd als vracht. Wanneer u dit niet bij boeking heeft kenbaar gemaakt kan dit ter plaatse bijbetaling en vertraging betekenen. Cottage Centre is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Sinds de invoering van de wet tegen het terrorisme is iedere passagier verplicht de volgende gegevens te verstrekken bij het maken van een passage per schip:
  1. initialen en volledige achternaam
  2. geslacht
  3. nationaliteit
  4. geboortedatum
  5. merk en kenteken van vervoermiddel voor zover van  toepassing
  6. namen zoals vermeld op de reisbescheiden moeten overeenkomen met de namen zoals vermeld in de paspoorten. U dient bij boeking de juiste informatie aan Cottage Centre door te geven. Indien u door de vervoersmaatschappij wordt geweigerd op grond van onjuiste informatie op de reisbescheiden, kan deze schade niet op Cottage Centre worden verhaald.
 • Passagiers worden geacht bekend te zijn met de vervoersvoorwaarden van de maatschappij in kwestie. Deze zijn terug te vinden op de website van de maatschappij.
 • Passagiers die speciale assistentie nodig hebben dienen dit bij boeking kenbaar te maken. Bij check-in kunnen zij zich melden bij de vertegenwoordiger van de maatschappij, die zorgt voor assistentie.
 • Lichamelijk gehandicapten kunnen dit eveneens doorgeven aan Cottage Centre. Wij zullen proberen een gunstige plaats op het autodek te reserveren (bij de liften) of zorgen voor assistentie van de bemanning. Dit kan echter nimmer worden gegarandeerd. U dient zich bij check-in bekend te maken.
 • De check-in tijden zijn per vervoersmaatschappij verschillend. Afhankelijk van de gekozen maatschappij bedraagt de check-in tijd tussen de 30 en 120 minuten.
 • Voertuigen die op LPG rijden mogen niet reizen met Eurotunnel. Wel mogen campers en caravans onder bepaalde voorwaarden ingebouwde LPG installaties meenemen om te koken, voor verlichting, airconditioning en verwarming. Cottage Centre is niet aansprakelijk indien uw voertuig door het inspectieteam passage wordt geweigerd.

Klachten


Het is mogelijk dat uw cottage niet aan de wensen voldoet of er zich problemen voordoen. Meld deze klachten direct bij de huiseigenaar zodat zij wellicht direct de klacht kunnen oplossen/verhelpen. Indien de afhandeling van de klacht niet of niet naar tevredenheid wordt verholpen, kunt u altijd contact met Cottage Centre opnemen. Wij zullen proberen de klacht op afstand te behandelen.
Indien u na thuiskomst een klacht wilt doorgeven, kunt u deze direct doorgeven aan Cottage Centre. De klacht zal direct in behandeling worden genomen.

Verzekeringen


Cottage Centre adviseert een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Deze kunt u zelf afsluiten of via Cottage Centre. Cottage Centre brengt de verzekeringen onder bij Europeesche Verzekeringen. Bij annulering kan maximaal 100% van het boekingsbedrag in rekening worden gebracht.
Voor alle voorwaarden van de annulerings- en reisverzekering verwijzen wij naar www.europeesche.nl.