Cottage Centre Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cottage Centre

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door en van toepassing op elk aanbod van Cottage Centre (KvK 58670157) op de website www.cottagecentre.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst / boeking tussen Cottage Centre en klant.

Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn de prijzen vastgesteld voor de betreffende periode. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, borg en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld indien van toepassing.

Cottage Centre behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen met of zonder voorafgaande kennis te wijzigen. Eventuele ernstige koersschommelingen kunnen worden doorberekend.

Kennelijke fouten en vergissingen op de website bindt Cottage Centre niet, noch is Cottage Centre verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis op de website van Cottage Centre en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod van Cottage Centre. Deze aanvaarding van de klant kan persoonlijk, telefonisch of per email plaats vinden. Ook kan de klant deze aanvaarding uiten door een boeking via de website te doen. Op het moment dat de klant de factuur/boekingsbevestiging van de geboekte cottage/overtocht/verzekering/product per email ontvangt, ontstaat er een plicht tot uitvoeren van het contract door Cottage Centre en klant. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst voor het hele reisgezelschap.

Bij het boeken van een camper via Cottage Centre ontvangt u de algemene voorwaarden van onze partner SpaceShip Rentals welke gelden voor de camperhuur. U kunt deze voorwaarden te allen tijden bij ons opvragen.

Betaling

Op het moment van boeken dient direct een aanbetaling te worden voldaan. Deze aanbetaling bedraagt 30% van het factuurbedrag plus boekingskosten plus de eventuele verzekeringen. De aanbetaling dient binnen 1 week aan Cottage Centre te zijn voldaan onder vermelding van het factuurnummer. De overige 70% van het factuurbedrag dient uiterlijk 8 weken voor vertrek aan Cottage Centre voldaan te zijn. In uitzonderlijke gevallen kunnen schriftelijk andere betalingstermijnen overeengekomen worden.

Bij boekingen met vertrek binnen 8 weken dient het volledige factuurbedrag ineens te worden voldaan binnen 1 week.

Indien de reissom niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan, zelfs niet na een betaalherinnering, behoudt Cottage Centre het recht om de overeenkomst te beëindigen en de annuleringskosten en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Borgsom en bijkomende kosten

Bij diverse cottages wordt een borgsom gevraagd. In geval dat er een schadeborg betaalt dient te worden, houdt Cottage Centre dat geld in bewaring totdat de eigenaar akkoord gaat tot terugbetaling. Het bedrag van de borg wordt vermeld op de factuur.

De borg wordt kort na de huurperiode teruggestort, als er geen schade is.

Bij diverse cottages dient de borg bij aankomst te worden voldaan. Dit zal vooraf vermeld worden en wordt ter plaatse afgehandeld met de verhuurder.

Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende kosten voor bijvoorbeeld elektra, huur bedlinnen, huur handdoeken of extra schoonmaak. Dit wordt vermeld bij de omschrijving van de cottage indien van toepassing. Deze extra kosten worden ter plaatse afgehandeld met de verhuurder.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cottage Centre gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl . Bij elk (reis)aanbod van Cottage Centre wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads ).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Cottage Centre, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Cottage Centre niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Een pakketreis valt verplicht onder de garantieregeling. Bij reservering van alleen een of meer vakantiehuizen kunt u aangeven of u deze onder STO garant wilt laten vallen. De kosten daarvan bedragen 11 euro per boeking.

Let op: als u bij de boeking van een vakantiehuis niet aangeeft dat u wilt deelnemen aan STO Garant, of dat niet expliciet doorgeeft voordat wij de reservering bevestigen, valt uw reservering niet onder de garantie van STO Garant. Voorwaarde voor deelname aan STO Garant is dat alle aanbetalingen verlopen via de derdengeldenrekening van Certo Escrow.

Annulering en wijziging

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan per mail naar info@cottagecentre.nl. Mocht u een annuleringsverzekering hebben afgesloten dan kunt u de kosten, bij een geldige reden, (gedeeltelijk) verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Cottage Centre adviseert ten alle tijden een (kortlopende) annuleringsverzekering af te sluiten binnen een week na het boeken van uw vakantie.

In alle gevallen is de klant per geannuleerde reservering, de premie voor een eventuele annuleringsverzekering en de boekingskosten verschuldigd

Annuleringsvoorwaarden Cottage

Aangezien met veel verschillende verhuurders wordt samen gewerkt, is er bij annulering niet een eenduidige richtlijn te hanteren. Afhankelijk van het geboekte vakantiehuis kan bij annulering tot 100% van het boekingsbedrag in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van het moment van annuleren.

Annuleringsvoorwaarden Overtochten

Bij het annuleren van overtochten gelden de volgende voorwaarden:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling; aanbetaling is 30% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Annuleringsvoorwaarden Attractiepassen en overige producten

Bij annulering van vooraf geboekte tickets, attractiepassen, treinpassen of overige producten bedragen de annuleringskosten altijd 100%. De annuleringsvoorwaarden voor camperhuur worden apart meegestuurd met de offerte/boeking van de camper. Het betreffen de voorwaarden zoals SpaceShip Rentals deze heeft opgesteld.

Wijziging

Het is mogelijk een wijziging aan te brengen bij een geboekte overtocht. Dit kan zijn een wijziging in de naam of het vervoermiddel. De kosten van een dergelijke wijziging bedragen € 25,- per wijziging. Wijzigingen bij de camperhuur worden vermeld in de aparte voorwaarden van SpaceShip Rentals welke u ontvangt bij de offerte/boeking.

Reisbescheiden

Nadat het volledige factuurbedrag is voldaan, worden de reisbescheiden toegestuurd. De reisbescheiden bestaan uit de adresgegevens van de cottage, contactpersoon ter plaatse, route, eventuele extra benodigde informatie voor het vakantiehuis en eventuele tickets van overtochten en attractiepassen. De klant dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten.

Indien specifieke reisbescheiden later worden toegestuurd, wordt dit tijdig medegedeeld.

Accommodatie

Cottage Centre is geen eigenaar van de cottages en moet slechts worden gezien als bemiddelaar. Op de website staat een beschrijving van de cottages inclusief opsomming van de faciliteiten en foto’s van de accommodatie. Het beeldmateriaal kan in sommige gevallen enigszins afwijken, bijvoorbeeld door renovatie of kleine aanpassingen. Cottage Centre is niet aansprakelijk als de eigenaar kleine wijzigingen, meestal verbeteringen, zonder verwittiging heeft uitgevoerd.

Cottage Centre is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen.

Als door onvoorziene omstandigheden een huis niet beschikbaar is (brand of ziekte of anders) zal Cottage Centre samen met eigenaar zeker voor gelijkwaardige vervanging zorgen of tot terugbetaling overgaan. Cottage Centre is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor deze onvoorziene omstandigheden.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld.

Aankomst en vertrek

Op de aankomstdag is het meestal mogelijk tussen 15.00 – 17.00 uur te arriveren. Op de vertrekdag dienen de gasten meestal tussen 09.00 – 10.00 uur de accommodatie te verlaten. De precieze tijden staan vermeld in de reisbescheiden evenals de wijze waarop u de accommodatie kunt betreden.

Gasten kunnen en mogen niet eerder dan verwacht en afgesproken arriveren. Gasten mogen niet met meer personen dan afgesproken arriveren. De eigenaar mag toegang tot zijn huis weigeren. Bij afwijkend en/of ergerlijk gedrag, onheus gebruik of vernieling van de woning mag de eigenaar toegang weigeren. Dit geldt tevens voor het meebrengen van huisdieren. Dit is niet toegestaan zonder vooraf aangegeven en schriftelijke toezegging. Bij accommodatie waar huisdieren zijn toegestaan wordt verwacht dat aan het einde van het verblijf alle sporen van aanwezigheid zijn uitgewist. Huisdieren worden ook geacht niet op de meubels te komen en niet onbeheerd achter gelaten te worden in de accommodatie.

De eindschoonmaak is inbegrepen bij alle cottages (indien anders vermeld). Echter op de dag van vertrek dient de accommodatie bezemschoon achter te worden gelaten,. Dit houdt in dat alle afwas is gedaan, vuilnisbakken leeg, koelkast/vriezer leeg, meubels op de juiste plaats terug gezet en de vloer aangeveegd.

Vervoer

Voor het vervoer werken wij samen met een andere reisaanbieder. Let bij het vervoer op de volgende regels:

Het is in Groot-Brittannië wettelijk niet toegestaan om met een caravan/aanhanger te rijden die langer is dan 7 meter (incl. dissel) of breder dan 2.3 meter. Een caravan/aanhanger meenemen die niet binnen de toegestane afmetingen valt is dus voor eigen risico. Cottage Centre accepteert hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Passage kan niet worden gegarandeerd wanneer de afmetingen van uw voertuig groter blijken te zijn dan bij boeking aangegeven. Schade die hieruit voortvloeit kan niet op Cottage Centre worden verhaald.

Voertuigen die commerciële goederen vervoeren worden beschouwd als vracht. Wanneer u dit niet bij boeking heeft kenbaar gemaakt kan dit ter plaatse bijbetaling en vertraging betekenen. Cottage Centre is hiervoor niet aansprakelijk.

Sinds de invoering van de wet tegen het terrorisme is iedere passagier verplicht de volgende gegevens te verstrekken bij het maken van een passage per schip:

 1. initialen en volledige achternaam
 2. geslacht
 3. nationailiteit
 4. gebooredatum
 5. merk en kenteken van vervoermiddel voor zover van toepassing
 6. namen zoals vermeld op de reisbescheiden moeten overeenkomen met de namen zoals vermeld in de paspoorten.
U dient bij boeking de juiste informatie aan Cottage Centre door te geven. Indien u door de vervoersmaatschappij wordt geweigerd op grond van onjuiste informatie op de reisbescheiden, kan deze schade niet op Cottage Centre worden verhaald.

Passagiers worden geacht bekend te zijn met de vervoersvoorwaarden van de maatschappij in kwestie. Deze zijn terug te vinden op de website van de maatschappij.

Passagiers met verminderde mobiliteit of die speciale assistentie nodig hebben dienen dit bij boeking kenbaar te maken. Bij check-in kunnen zij zich melden bij de vertegenwoordiger van de maatschappij, die zorgt voor assistentie. Dit kan echter nimmer worden gegarandeerd. U dient zich bij check-in bekend te maken.

De check-in tijden zijn per vervoersmaatschappij verschillend. Afhankelijk van de gekozen maatschappij bedraagt de check-in tijd tussen de 30 en 120 minuten.

Voertuigen die op LPG rijden mogen niet reizen met Eurotunnel. Wel mogen campers en caravans onder bepaalde voorwaarden ingebouwde LPG installaties meenemen om te koken, voor verlichting, airconditioning en verwarming. Cottage Centre is niet aansprakelijk indien uw voertuig door het inspectieteam passage wordt geweigerd.

Huisdieren

De klant dient zelf zorg te dragen voor de juiste reisdocumenten en papieren van huisdieren. Ook dient de klant zelf zorg te dragen voor de juiste inentingen. U kunt hierover meer informatie inwinnen bij uw plaatselijke dierenarts.

Mochten huisdieren aan de grens worden geweigerd dan kan schade die hieruit voortvloeit nooit verhaald worden op Cottage Centre. Het meenemen van huisdieren naar het buitenland is geheel op eigen risico.

Verzekeringen

Cottage Centre adviseert ten alle tijden een (kortlopende) annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Deze kunt u zelf afsluiten of via Cottage Centre. Cottage Centre brengt de verzekeringen onder bij Europeesche Verzekeringen. Een (koptlopende) annuleringsverzekering dient u altijd binnen 7 dagen na boeking van de accommodatie af te sluiten om volledig verzekerd te zijn.

Voor alle voorwaarden van de annulerings- en reisverzekering verwijzen wij naar www.europeesche.nl.

Klachten

Het is mogelijk dat uw cottage niet aan de wensen voldoet of er zich problemen voordoen. Meld deze klachten direct bij de huiseigenaar zodat zij direct de klacht kunnen oplossen/verhelpen. Indien de afhandeling van de klacht niet of niet naar tevredenheid wordt verholpen, kunt u altijd contact met Cottage Centre opnemen. Wij zullen proberen de klacht op afstand te behandelen.

Indien pas na thuiskomst een klacht wordt doorgeven, kan Cottage Centre deze niet meer in behandeling nemen.