Cottage Centre Algemene voorwaarden

Garantieregeling

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cottage Centre gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Cottage Centre op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Cottage Centre, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Cottage Centre. Mocht Cottage Centre voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Alleen een vakantiehuis huren? Kies dan zelf of u garantie wilt

Een pakketreis valt verplicht onder de garantieregeling. Bij reservering van alleen een of meer vakantiehuizen kunt u aangeven of u deze onder STO Garant wilt laten vallen. De kosten daarvan bedragen 11 euro per boeking. Let op: als u tijdens de boeking van een vakantiehuis niet aangeeft dat u wilt deelnemen aan STO Garant, of dat niet expliciet doorgeeft voordat wij de reservering bevestigen, valt uw reservering niet onder de garantie van STO Garant. Voorwaarde voor deelname aan de STO Garant is dat alle aanbetalingen verlopen via de derdengeldenrekening van Certo Escrow.