Cottage Centre Algemene voorwaarden

Garantieregeling

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Cottage Centre gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Cottage Centre op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Cottage Centre, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Cottage Centre. Mocht Cottage Centre voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Alleen een vakantiehuis huren? Kies dan zelf of u garantie wilt

Een pakketreis valt verplicht onder de garantieregeling. Bij reservering van alleen een of meer vakantiehuizen kunt u zelf beslissen of u deze onder STO Garant wilt laten vallen. De kosten daarvan bedragen € 14,- per boeking. U kunt uw wens doorgeven aan ons door op de bevestigingsmail die u na boeking ontvangt, direct een reply te sturen met uw verzoek de betaling via STO Garant te willen laten verlopen (gelieve binnen 2 uur zodat de cottage alsnog z.s.m. vastgelegd kan worden). U ontvangt vervolgens een nieuwe factuur via STO Garant.
Let op: als u tijdens de boeking van een vakantiehuis niet aangeeft dat u wilt deelnemen aan STO Garant, of dat niet expliciet doorgeeft vóór de aanbetaling, valt uw reservering niet onder de garantie van STO Garant. Houdt er rekening mee dat u bij het afrekenproces op de website nog niet de aanbetaling voldoet (kies: per bankoverschrijving), deze verloopt standaard niet via STO Garant als het geen pakketreis betreft. Wacht op de factuur van STO Garant. Voorwaarde voor deelname aan de STO Garant is dat alle aanbetalingen verlopen via de derdengeldenrekening van Certo Escrow.

Wees u ervan bewust dat STO Garant geen vervanging is van een reis- en/of annuleringsverzekering. Cottage Centre adviseert ten alle tijden een reis- en/of (kortlopende) annuleringsverzekering af te sluiten om gedekt te zijn tegen financiële schade voor en tijdens uw reis.